خبرخوان

محصولات جدید

فیلتر کربن فشرده جامبو ۲۰ اینچ که در مرحله سوم دستگاه قرار دارد.
17,000 تومان
مرحله دوم فیلتراسیون: فیلتر کربن گرانول (UDF): فیلتر کربن فعال مرحله 2 دارای خاصیت جذب سطحی می‌باشد
170,000 تومان
1. مرحله اول فیلتراسیون: فیلتر الیافی (PP): این فیلتر که از الیاف پلی پروپیلن ساخته شده است.
1,000,000 تومان
در اکثر یخچالها ، از یک فیلتر بیرونی استفاده شده است . برخی از مدلها نیز ، این فیلتر را به درون یخچال منتقل کرده اند ولی مصرف کنندگان اغلب ، باز هم از یک فیلتر بیرونی استفاده میکنند .
160,000 تومان
در اکثر یخچالها ، از یک فیلتر بیرونی استفاده شده است . برخی از مدلها نیز ، این فیلتر را به درون یخچال منتقل کرده اند ولی مصرف کنندگان اغلب ، باز هم از یک فیلتر بیرونی استفاده میکنند .
160,000 تومان
در اکثر یخچالها ، از یک فیلتر بیرونی استفاده شده است . برخی از مدلها نیز ، این فیلتر را به درون یخچال منتقل کرده اند ولی مصرف کنندگان اغلب ، باز هم از یک فیلتر بیرونی استفاده میکنند .
160,000 تومان